Vaatteille myönnetään erilaisia sertifikaatteja. Mitä sertifikaatit tarkoittavat ja mitä hyötyä niistä on?

Vaatetuotannon sertifikaattien ideana on antaa puolueetonta tietoa vaatteen ekologisuudesta ja eettisyydestä. Ilman sertifikaatteja kuluttajan on lähes mahdotonta saada tietoa esimerkiksi tuotteen valmistustavoista. Sertifikaatit kannustavat valitsemaan ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Sertifikaatit eroavat toisistaan suuresti, mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta. Luotettavampia sertifikaatteja valvoo ulkopuolinen taho. Tyypillisesti valvova osapuoli on luonnonsuojelujärjestö tai tekstiilialan järjestö. Valvotuilla merkeillä on yhteisesti sovitut kriteerit, jotka tuotteen pitää täyttää.

Sertifikaatin saaminen maksaa, mikä voi johtaa siihen että pienimmät vaatemerkit eivät hae sertifiointia tuotteilleen. Vaikka itse vaatemerkiltä puuttuisi sertifikaatti, niin vaatteissa käytetty materiaali voi olla sertifioitua esimerkiksi tehtaan tai neulomon puolesta.

Sertifikaatit eivät sulje toisiaan pois. Vaatemerkillä voi olla useita sertifikaatteja samanaikaisesti. Sertifioinnin lisäksi brändi voi kuulua eko/eettisyys-järjestöön, jonka logo saattaa vilahtaa kokolapussa. TUNNETUIMMAT YMPÄRISTÖMERKIT

GOTS (Global Organic Textile Standard)

gots

GOTS  eli Global Organic Textile Standard on tekstiilin ekologisuuden ja eettisyyden sertifikaatti. Sertifikaatti huomioi raaka-aineen viljelyn jälkeiset vaiheet, luomupuuvillan prosessoinnista aina lopputuotteeseen asti. Sertifikaattia valvoo ulkopuolinen riippumaton taho. GOTS-sertfioiduista tuotteista löytyy aina GOTS-logo ja lisenssinnumero, jonka voimassaolon ja sisällön voi tarkistaa GOTS:n julkisesta tietokannasta.  

GOTS-sertifikaatti ei salli esimerkiksi formaldehydejen, kloorin tai raskasmetallien käyttöä. Ympäristöystävälliset väriaineet ovat sallittuja.  GOTS kriteereissä huomioidaan lisäksi eläinten ja ihmisten hyvinvointi. GOTS-sertfikaatin hakijan tulee täyttää ILO:n vähimmäiskriteerit (mm. järjestäytymisoikeus, palkka, työsopimus, työturvallisuus..). Lapsityövoima on kiellettyä. 

Sertifikaatti myönnetään ainoastaan luonnonmukaisesti viljeltyille luonnonkuiduille (luomu). Vaatteen ei  kuitenkaan tarvitse olla kokonaan valmistettu luonnonkuidusta, vaan luonnonmukaisesti viljeltyä kuitua pitää olla 70-95% tai 95-100% tuotteesta. GOTS-sertifikaattia on siis saatavilla kahdella eri merkinnällä: 

- ORGANIC-merkintä: luonnonmukaisesti viljeltyä kuitua pitää olla 95-100%. Loppu voi olla tekokuitua tai ei luomua. 

-  "MADE WITH x % ORGANIC" - merkintä: vaatteessa on oltava luonnonmukaisesti viljeltyä kuitua vähintään 70%. Loput voi olla ei-luomua tai tekokuitua. Kuitenkin niin, että tekokuitua on vaatteen kategoriasta riippuen enintään 10-25%. 

Lue lisää GOTS:n sivuilta. Öko-Tex 100, Öko-Tex 1000 ja Öko-Tex 100Plus (tunnetaan myös kirjanyhdistelmänä OEKO-Tex)

oeko

Ökö-Tex 100 on kansainvälinen ympäristö- ja tuoteturvallisuusmerkki. Sertifikaatin myöntää riippumaton tutkimuslaitos. Vastuut on jaettu 17 testauslaitokselle, joilla on 40 maailmanlaajuista toimipaikkaa. Sertifikaatin kriteerit perustuvat tuoreimpiin tutkimuksiin ja niitä päivitetään jatkuvasti. Serfikaatti myönnetään kerrallaan yhdeksi vuodeksi. 

Sertifikaatti rajoittaa tiettyjen haittakemikaalien käyttöä ja määrä;  tuotteissa ei  esimerkiksi saa olla haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. Tuotteen koko tuotantoketju tarkastellaan. Mitä enemmän tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, sitä tiukemmat vaatimukset ovat. Ökö-Tex 100 ei kuitenkaan takaa sitä, että vaate olisi luomukankaista. 

Ökö-Tex 1000 on laajempi sertifikaatti, jossa otetaan huomioon myös tuotantotapojen ympäristöystävällisyys. Ehdoissa tarkastellaan esimerkiksi jätevesiä, energiankäyttöä, melutasoa ja työturvallisuutta. Haitalliset väri-aineet ja lapsityövoima ovat kiellettyjä. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. 

Ökö-Tex 100Plus on Ökö-Tex 1000 laajempi sertifikaatti, joka takaa sen että vaate on haitta-aineeton sekä ekologisesti valmistettu. 

Lue lisää Öko-Tex:n sivuilta.TUNNETUIMMAT EETTISYYDEN SERTIFIKAATIT

Fair Trade International (Reilu Kauppa)

reilukauppa

Reilu kauppa (Fair Trade) on sertifiointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa kaupankäyntiä ja vähentää köyhyyttä reilujen ehtojen avulla. Reilu kauppa-sertifikaatin voi saada kehittyvissä maissa valmistettaviin ja viljeltäviin tuotteisiin. Reilu kauppa pureutuu erityisesti sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin.

Reilun Kaupan ehdot vaihtelevat toimialoittain, mutta tavanomaisesti ehdot sisältävät mm. reilun palkkatason ja turvalliset työskentelyolosuhteet. 

Lue lisää Reilun kaupan sertifikaatista blogimme puolelta.TUNNETUIMAT JÄRJESTÖT

Fair wear foundation (FWF)

fairwearfoundation

Fair Wear Foundation (FWF) on järjestö, jonka tavoitteena on parantaa ompelu- ja viimeistelyvaiheessa työskentelevien  työskentelyolosuhteita ja oikeuksia. Järjestö on voittoa tavoittelematon. FWF on aktiivinen 15 eri Aasian, Afrikan ja Euroopan maassa, kuten Bangladeshissa, Intiassa, Kiinassa ja Turkissa. Järjestöön kuuluu noin 100  brändiä,  joiden tuotteita myydään yli 20.000 eri myymälässä.

Lue tarkempi kuvaus järjestön toiminnasta blogimme-puolelta.Naturland

logo

Naturland on vuonna 1982 perustettu saksalainen järjestö, joka lähestyy luomuviljelyä kokonaisvaltaisesti. Naturlandiin kuuluu yli 43.000 tilaa ympäri maailmaa, joista 3.200 on Saksalaisia. Naturland toimii tekstiiliteollisuuden lisäksi elintarvikealalla, kosmetiikkatuotannossa ja metsänhoidossa. Naturland kattaa myös niitä osa-alueita, johon EU:n luomulainsäädäntö ei ulotu.

Järjestöön kuuluvat viljelijät ja tuottajat sitoutuvat valmistamaan tuotteet vaativien Naturlandin standarien mukaisesti. Järjestön vaatimukset ovat tiukempia, kuin esimerkiksi Eurooppalaisella luomumerkillä. Standardit pätevät niin viljelyyn, kuin tuotantoon. 

Naturland-järjestö ei hyväksy  geenimanipulaatiota, eikä salli vain osittaista siirtymistä luomuviljelyyn. Jokaiselle tuotantoalalle on laadittu omat yksityiskohtaiset standardit, joita tulee noudattaa viljelystä lopputuotteen myyntiin asti. Naturlandiin sisältyy myös sosiaalisen vastuun standardit.
 
Lue lisää Naturlandin sivuilta.World Fair Trade Organization (WFTO)

WFTO

World Fair Trade Organization (WFTO) on kansainvälinen järjestö, jonka jäseninä on eri maiden reilun kaupan toimijoita. WFTO ei ole sertifikaatti, mutta järjestö toimii sertifioinnin tapaan; WFTO:n tarkoituksena on todentaa, että jäsenyritys toimii todellisuudessa vastuullisesti. WFTO tarkastelee muun muassa läpinäkyvyyttä, ympäristön huomioimista, naisten asemaa, koulutusta ja kestävää kehitystä. WTFO tukee erityisesti pientuottajia ja käsityöläisiä.

Matemaattisesti ilmaistuna: WFTO = sosiaalinen yritys + reilu kauppa. 

Ekohelsingin tarjoamista brändeistä mm. People Tree kuuluu WFTO-järjestöön. 

Lue lisää WFTO:n sivuilta.  

Takaisin eko-oppaan etusivulle.