Kokosimme alle pienen vaatteiden eko-sanaston, jossa avaamme sanojen ja termien merkitystä.Eettinen vaate

Eettinen vaate valmistetaan elämää, eläimiä ja ihmisiä kunnioittaen. Reilu kauppa, hyvät työolosuhteet, oikeudenmukainen palkka ovat osa vaatteen eettisyyttä.Ekologinen vaate

Ekologinen vaate kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Vaatteen valmistuksessa kiinnitetään huomiota kemikaalien lisäksi energian ja luonnonvarojen kulutukseen. Vaatteen koko elinkaari otetaan huomioon. Usein ekologinen vaate on myös ajaton, kestävä ja pitkä-ikäinen.Elinkaari

Elinkaari tarkoittaa vaatteen elämää valmistuksesta hävittämiseen asti. Elinkaari-ajattelussa voidaan ottaa huomioon vaatteen ekologisuus jokaisessa elinkaaren vaiheessa. Vaiheet ovat:  suunnittelu, materiaalit, valmistus, viimeistely, kuljetus, käyttö ja tuotteen kierrätys/hävitys.Sertifikaatit ja ympäristömerkit

Vaatetuotannon sertifikaattien ideana on antaa puolueetonta tietoa vaatteen ekologisuudesta ja eettisyydestä. Ilman sertifikaatteja kuluttajan on lähes mahdotonta saada tietoa esimerkiksi tuotteen valmistustavoista. Sertifikaatit ja ympäristömerkit kannustavat valitsemaan ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Lue lisää sertifikaateista ja ympäristömerkeistä.Slow Fashion eli hidas muoti

Hidas muoti on vastareaktio epäekologiselle pikamuodille (fast fashion). Hitaalla muodilla pyritään edistämään kestävää kehitystä. Hitaalla muodilla tarkoitetaan myös tuotetta, joka kestää aikaa ja käyttöä.

Viittamme sanalla myös mallistoihin, jotka vaihtuvat hitaasti; 1-2 kertaa vuodessa, jos sitäkään. Osa mallistosta pysyy samana kaudesta toiseen.Vihreät vaatteet

Vihreillä vaatteilla tarkoitetaan tuotteita, jotka ovat sekä ekologisia että eettisiä koko elinkaari huomioiden. Tuotantoketjun tulee olla läpinäkyvä. Vihreä vaate on ajaton, laadukas ja pitkä-ikäinen.

Päivitetty 18.11.2019

Takaisin eko-oppaan etusivulle