Takaisin blogin etusivulle >>

Julkaisemme sarjan yhteistyökumppanimme tekstejä Vieraskynä-osiossa. Kirjoittajana Suvi Ranta MiBoholta.Mitä tekee Fair Wear Foundation?

100% Reiluja vaatteita ei ihan joka kaupassa tule vastaan. Itseasiassa edes Fair Wear Foundation ei takaa täysin eettisiä vaatteita, koska tuotantoketjut ovat niin monimutkaisia. Mutta FWF:n jäsenet pyrkivät jatkuvasti lähemmäs 100% eettisiä vaatteita. FWF:n tyyli ei kuitenkaan ole tarkastaa tehtaita poliisiasenteella…


Fair wear -säätiön muodostavat jäsenyritykset, yritysten etujärjestöt, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja Clean Clothes -kampanja. Säätiö on itsenäinen ja voittoa tavoittelematon ja se keskittyy vaatteiden tuotannon valvonnassa tehtaisiin. Yhteistyön perustana toimii 8 työsuojelun kriteeriä:


1. Työ on vapaaehtoista
2. Työpaikalla ei tapahdu syrjintää
3. Töissä ei käytetä lapsityövoimaa
4. Työntekijöillä on yhdistymisvapaus
5. Työntekijöiden palkka on elintason mukainen (ei minimipalkka)
6. Työajat ovat kohtuulliset
7. Työolosuhteet ovat turvalliset
8. Työsopimus on laillisesti sitova, reilu ja turvallinen


Jäsenyrityksiltä vaaditaan tuotantoketjun valvomista, johtamiskäytäntöjen mukauttamista työskentelyolosuhteiden parantamiseksi ja ongelmien korjaamista niitä löydettäessä. Yhteistyö jäsenyrityksen kanssa aloitetaan monesti tavarantoimittajien määrän vähentämisellä, jolloin tehdastarkastukset vähenevät ja pidempikestoiset liikesuhteet mahdollistavat luottamuksen ja kehittämistyön.


FWF suorittaa n. 10% tehtaiden tarkastuksesta itse. Tarkastuksilla säätiö arvioi jäsenyritystensä omien tarkastusten tehon – tehtaat eivät voi reputtaa tarkastuksissa. Ongelmat FWF pyrkii parantamaan tiiviillä yhteistyöllä ja luottamuksella tehtaiden kanssa. Tarkastuksiin keskittyminen ei tule ratkaisemaan vaateteollisuuden ongelmia vaan johtaa vehkeilyyn hyväksyttävien tuloksien saamiseksi. Kun ongelmia löytyy tarkastuksissa, tehtaan jättämistä suositellaan vasta viimeisenä keinona. FWF keskittyy etsimään ongelmien syyt ja puuttumaan niihin; jos vaikka tehtaalla ei ole varaa maksaa työntekijöilleen kunnon palkkaa, pyydetään jäsenyritykseltä korkeamman hinnan maksamista tuotteista. Tai jos toimitusaikataulut ovat liian tiukat, FWF pyytää brändiyritystä antamaan tavarantoimittajalle lisää aikaa. Vastuuta FWF vaatiikin ennen kaikkea brändiyrityksiltä. Säätiö on tiukempi brändiyrityksille, kuin tehtaille. FWF räätälöi jokaiselle jäsenyritykselle omat vastuutavoitteensa ja jäsenyritykset sitoutuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. FWF saa myös julkista tukea, joten se ei ole riippuvainen yksittäisten yritysten jäsenmaksuista ja voi potkia pihalle yritykset, jotka eivät onnistu tavoitteissaan. Kuluttaja voi Fair wear säätiön sivuilla tarkastella brändien suoriutumista, tehtaiden kehitystä ja työntekijöiden ilmoituksia (joita tehtaiden työntekijät voivat tehdä suoraan säätiölle).


Toisaalta säätiötä voisi moittia siitä, ettei se huomioi koko tuotantoketjua (esim. kuitujen viljelijät). Jos yksi sertifikaatti tai säätiö huomioisi koko tuotantoketjun luotettavasti, kuluttajan olisi helpompi etsiä vastuulliset vaatemerkit. Toisaalta voi olla parempi, että yksi säätiö keskittää voimavaransa yhteen tiettyyn alueeseen, koska vaatteen koko tuotantoketju on niin laaja ja pelkästään matka tehtaalta kaupanhyllylle on hyvin monimutkainen. Tässä tapauksessa brändiyrityksen vastuulle jää hankkia sertifikaatti, joka valvoo kuiduntuotantoa. Kuiduntuotantoa valvovat esimerkiksi GOTS tai Ecocert.fairwearKirjoittaja: Suvi Ranta

Takaisin blogin etusivulle >>