Rekisteriseloste / Tietosuojaseloste 15.5.2018LYHYESTI
Ekohelsinki.fi suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä. Asiakkaan on mahdollista vaikuttaa tietojen käsittelyyn muokkaamalla asetuksia. Tämän selosteen tarkoituksena  on informoida asiakkaita heidän henkilötietojen käsittelytavoista. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritelty rekisteröity.

Asiakas hyväksyy tämän selosteen ehdot käyttäessään Ekohelsinki.fi:n palveluita.

Ekohelsinki.fi:n keräämät tiedot voidaan jakaa kolmeen osioon; käyttäjän antamat tiedot, analytiikasta johdetut tiedot ja verkkopalvelun käytöstä johdetut tiedot.

Käytämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
•    Verkkokaupan kehittämiseen
•    Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen
•    Helppokäyttöisen ja turvallisen verkkopalvelun muodostamiseen
•    Tuotetietojen sekä markkinoinnin parantamiseen


REKISTERINPITÄJÄ
Ekohelsinki Oy (Y-tunnus: 2812284-3)
c/o PK Economics Oy
Kirvesmiehenkatu 2 E LH4
00880 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä suoraan asiakaspalvelustamme: info ( ä t ) ekohelsinki.fi


REKISTERIN NIMI
Ekohelsinki Oy:n asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käytetään asiakastietojen ylläpitoon ja käsittelyyn; mm. verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin pääasiallinen tarkoitus on toimittaa asiakkaan tilaus perille. Rekisteri auttaa myös asiakassuhteiden hoitamisessa: voimme selvittää mahdollisia  ongelmakohtia ja käsitellä asiakaspalautuksia.

Henkilötietoja käytetään:
•    Asiakkuuden ylläpitämiseen ja hoitamiseen
•    Tilausten toimittamiseen, tilausten seuraamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin
•    Asiakaskokemuksen parantamiseen
•    Ekohelsinki Oy:n toiminnan kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin
•    Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
•    Väärinkäytösten estäminen ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Ekohelsinki Oy:n alihankkijoilla. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voidaan siirtää henkilötietolain puitteissa yhteistyökumppaneiden palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Käyttäjän antamat tiedot ja toimitukseen tarvittavat tiedot:
•    Asiakkaan nimi
•    Asiakkaan osoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot
•    Asiakkaan lisätietokentässä antamat tiedot
•    Käytetty toimitus- ja maksutapa
•    Hyväksynnät tai kiellot markkinointiin
•    Muut vapaaehtoisesti annetut tunnistetiedot (esim. sukupuoli)
•     Lähetyksen seurantakoodi sekä mahdollisen vaihdon tai palautuksen seurantakoodi

Palvelun käytöstä havaitut ja analytiikan kautta johdetut tiedot
•    Tiedot ostotapahtumista ja ostohistoria
•    Käyttö- ja selaustiedot
•    Muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET
Palvelun käyttäjän tiedot kerätään käyttäjältä itseltään. Asiakas voi halutessaan luoda asiakastilin.

Asiakasrekisteri on ainoastaan Ekohelsinki Oy:n käytössä. Lisäarvopalveluita hyödyntäessä Ekohelsinki Oy voi luovuttaa tiedot ulkopuoliselle palveluntarjoajalle teknisten toteutusten vuoksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuta ulkopuolisten palveluntarjoajin omaan käyttöön, ellei kyse ole maksusuorituksiin tai lähetyksen toimittamiseen liittyvistä asioista.

Ekohelsinki Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole Ekohelsinki Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden teknisten vaatimusten mukaista.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on teknisesti suojattu. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteri sijaitsee Ekohelsinki Oy:n palveluntarjoajan palvelimelle, jonne pääsee vain Ekohelsinki Oy:n käyttäjätunnuksilla. Rekisteriä voivat käyttää ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Rekisterin käyttäminen vaatii Ekohelsinki Oy:n käyttäjäoikeuksia ja jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus sekä salasana.  Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.


TIETOJEN SÄILYTYS
Säilytämme tietoja ainoastaan tarvittavan ajan. Tietojen säilytykseen vaikuttaa mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajakauppaa koskevat vastuut:
•    Kirjanpitolaki määrää tietyt säilytysajat, joita meidän tulee noudattaa riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
•    Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokauppakokemuksen
•    Varmuuskopiointi, jotta voimme taata verkkokaupan jatkuvuuden järjestelmävirheen sattuessa.

 
TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN JA KORJAAMINEN
Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Henkilötiedot -osiossa. Muita tietoja voidaan päivittää tai poistaa ottamalla yhteys verkkokaupan asiakaspalveluun. Asiakas huolehtii itse tietojen oikeellisuudesta. Järjestelmän käyttäjä voi korjata huomaamaansa virheen välittömästi.

Rekisteröity voi esittää tieto- korjaus- tai hävityspyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla riittävästi yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyyden. Kirjanpitolaki ja kuluttajakauppaa koskevat vastuut asettavat tiettyjä säilytysaikavelvoitteita, mikä tarkoittaa sitä että tiettyjä tunnistetietoja ei voida hävittää pyynnöstä.

Voit tarkistaa sinusta tallennettut tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Rekisteröity voi tarkastaa tietonsa maksutta kerran vuodessa. Muussa tapauksessa veloitamme tietojen tarkastuksesta 50€ suuruisen maksun, joka suoritetaan tilisiirtona ennakkoon. Tiedot toimitetaan 30 päivän sisällä pyynnöstä.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.